شرکت دریا امید چابهار(سهامی خاص)

پروژه ساخت دو فروند شناور خدمات رسان

DARYA OMID CHABAHAR Co.

Platform Supply Vessel

m

60.00

طول

m

15.00

عرض

m

5.80

ارتفاع

m

4.80

آبخور طراحی

ton

600

ظرفیت

Length

60.00

m

Breadth

15.00

m

Height

5.80

m

Design draft

4.80

m

Capacity

600

ton