تماس با ما:

Text Box: Address:
ARIO Building, No. 1-E
Derakhshan St., North Falamak St., Tehran – Iran
Tel:+98 21 88375131-2
Fax: +98 21 88375133
P.O.Box: 1467863161  

Email : info@daryaomid.ir
URL : http://www.daryaomid.ir

دفتر مرکزی: منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار ، پیکره ششم ، تیس کد پستی : 99715354

 

دفتر تهران : شهرک غرب - فاز 4 -  خیابان فلامک شمالی ابتدای خیابان درخشان شماره 1 ورودی E

تلفن: 2-88375131 –21-98+

فاکس : 88375133 –21-98+  

ایمیل: info@daryaomid.ir

 

 

 

شرکت دریا امید چابهار (سهامی خاص)

DARYA OMID CHABAHAR Co.