- در بهمن 1392 ، سهام این شرکت توسط شرکتهای حفاری بین المللی برین بید(بیدکو)، شرکت صنایع فراساحل (صف) شرکت مهندسی و مدیریت صف رزموند و شرکت صنایع دریافن قشم (صدف) خریداری و به مالکیت آن مجموعه در آمد .

 

در سال 1394 به شرکت دریا امید چابهار تغییر نام و فعالیتهای معدنی و پرورش آبزیان به فعالیتهای شرکت افزوده شد.

شرکت دریا امید چابهار (سهامی خاص) 

DARYA OMID CHABAHAR Co.

تاریخچه شرکت:

- در سال 1377به نام شرکت اوراق کشتی  چابهار به ثبت رسید.

- در سال 1381 به شرکت صدرا امید چابهار تغییر نام و فعالیت شرکت به ساخت و تعمیر کشتی، سازه های ساحلی و فراساحلی، ساخت و نصب و راه اندازی انواع مجتمع های پالایشگاهی و موارد مشابه تغییر یافت.

- در سال 1392 سهام آن توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته شد.