شرکت دریا امید چابهار (سهامی خاص)

- ساخت سه فروند لندینگ کرافت 1400 تنی

DARYA OMID CHABAHAR Co.

m

64.00

طول

m

15.24

عرض

m

4.00

ارتفاع

m

2.90

آبخور طراحی

ton

1400

ظرفیت

Length

64.00

m

Breadth

15.24

m

Depth

4.00

m

Design draft

2.90

m

ِDeadweight

1400

ton