شرکت دریا امید چابهار (سهامی خاص)

- تعمیرات اساسی راهروی اسکله شرقی خارگ